U, de petitionaris

B&W Enschede moet haar vergaderingen voortaan notuleren

8 ondertekeningen

Burgemeester en Wethouders vergaderen in Enschede zonder daarbij te notuleren; daardoor kunnen burgers de besluitvorming niet controleren op zorgvuldigheid. Dergelijke controleerbaarheid is een gezond ingredient in een democratie, omdat het de toegekende macht inperkt tot verantwoordbaar gedrag. Wij wensen die democratische machtsinperking ook voor B&W van Enschede.

Petitie

Wij

Burgers van Enschede

 

constateren dat:

  • Dat B&W van Enschede geen notulen bijhoudt van vergaderingen;
  • Dat burgers hierdoor geen notulen kunnen opvragen onder de Wet Openbaarheid van Bestuur;
  • Dat de zorgvuldigheid en redelijkheid van de besluitvorming door B&W hierdoor niet kan worden getoetst door burgers;
  • Dat dit in strijd is met het democratische principe om de macht van bestuurders te beperken tot datgene wat ze kunnen verantwoorden;

 

en verzoeken

Vast te stellen

  • Dat de vergaderingen van B&W voortaan genotuleerd worden;
  • Dat deze notulen opgesteld worden door roulerende ambtelijke griffie;
  • Dat deze notulen de wijze documenteren waarop een besluit voortkomt uit de inkomende stukken;
  • Dat eventueel informeel overleg buiten de formele vergaderorde wordt gehouden, zodat deze geen invloed kan hebben op de besluitvorming;
  • Dat eventuele toekomstige wijzigingen aan dit besluit niet mogelijk zijn zonder voorafgaande publieke consultatieronde.

Waaraan desgewenst wordt toegevoegd

  • Het principe van intern beraad conform lid 2 en 3 van artikel 11 WOB, waaronder bestuurders persoonlijke beleidsopvattingen kunnen uiten zonder dat deze tot personen herleid kunnen worden.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Enschede 
Petitieloket:
Einddatum:
16-12-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Rick van Rein 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Lokale media geinformeerd over petitie

Vanochtend vroeg zijn de lokale media ingelicht over het bestaan van deze petitie: TC Tubantia, Huis aan Huis, UT Nieuws, TV Enschede FM en RTV Oost..

25-10-2012

Petitie van start

De petitie die van Enschede vraagt om B&W-vergaderingen te notuleren, zodat democratische controlestructuren voortaan toegepast kunnen worden, is sinds vandaag ondertekenbaar. Een email met deze informatie is onmiddellijk verstuurd aan B&W en aan de Gemeenteraad, zodat die niet onvoorbereid geconfronteerd worden met deze actie..

21-10-2012